Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 121
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
121/A/2017 Zobacz szczegóły wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowa kanału melioracyjnego Gryfino - Czepino INBUD S.C
120/A/2017 Zobacz szczegóły wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych wód powierzchniowych strugi Chełszcząca dz. nr 14 obr. Dąbie 4706 Drobimex Sp. z o.o.
119/A/2017 Zobacz szczegóły wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowę rowu drogowego oraz przepustu w korycie rowu, zlokal. w obrębie ul. Pomorskiej INBUD
118/A/2017 Zobacz szczegóły wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na dz. nr 1/27 obręb 3 m. Moryń Gmina Moryń
117/A/2017 Zobacz szczegóły wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na dz. nr 38/92 obręb 8 m. Chojna Gmina Chojna
116/A/2017 Zobacz szczegóły wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na dz. nr 611/21 obręb Pniewo PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
115/A/2017 Zobacz szczegóły wniosek o wygaszenie decyzji Starosty Gryfińskiego z dnia 17.06.2016r. znak:OŚ.6233.08.2016.AB ATF Sp. z o.o. Sp. K.
114/A/2017 Zobacz szczegóły wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzenie z budynku klubowego " Binowo Park Golf Club" dz. nr 59/1 obr. Binowo Binowo Park
113/A/2017 Zobacz szczegóły dot. wygaśnięcia decyzji Starosty Gryfińskiego z dn. 09.07.2007r. znak: OŚ.JG.6223-12/07, zmienioną decyzją Starosty Gryfińskiego z dn. 15.11.2007r. znak: OŚ.JG.6223-30/07 Netto Sp. z o.o.
112/A/2017 Zobacz szczegóły wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych do gruntu - rów R-4 Netto Sp. z o.o.
Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 121
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!